Thành tựu của dự án tái chế “Can to Can”

Tổng số vỏ lon
đã tái chế

Lon nhôm
Giảm thiểu khí CO2

Kg.Co2
Tiết kiệm năng lượng

kW
Thời gian tái chế vỏ lon

Ngày

Mỗi lon được thu thập, chúng tôi đảm bảo rằng 100% trong số chúng sẽ được tái chế thành lon mới.
Vì nó có thể được tái chế 100% VÀ không giảm chất lượng, KHÔNG chỉ một lần mà là CẢ ĐỜI.
Bạn có thể là một phần của chương trình bằng cách bấm vào đây: CAN to CAN – Tái chế không giới hạn

CAN to CAN
Tái chế không giới hạn

Dự án Can to Can nhằm mục đích thu gom lon nước giải khát (UBC) đã qua sử dụng và tái chế chúng thành lon mới, theo đó đối tác của chúng tôi sẽ thu gom 620 tấn UBC (tương đương 50 triệu lon) tại TP.HCM, phần lớn sẽ được thực hiện tại các nhà hàng , khách sạn, v.v.

Liên hệ

Chúng tôi luôn ở đây hỗ trợ bạn 24/7.